Om Sellafield

Sellafield er et atomavfallsanlegg i Cumbria, England. Det er over 13.000 ansatte der, og hovedanlegget er mer 2,6 kvardratkilometer stort. På anlegget er det lagret store mengder høyaktivt atomavfall, som trenger kontinuerlig nedkjøling for ikke å overopphetes. 

Om 10 % av materialet når Norge etter en eventuell eksplosjon, vil konsekvensene bli >50 ganger Tsjernobyl. Vinden blåser kraftig fra Sellafield rett mot Norge 92% av tiden. Atomavfallsanlegget er gammelt og slitt med stadige påbygginger og reparasjoner. Les DSA sine rapporter om Sellafield nederst på denne siden.

"The site processes and stores more radioactive material per square metre than any other site in Europe. There are over 1000 nuclear facilities and it ranks as one of the most complex and hazardous

nuclear sites in the world."

Statens Strålevern (nå DSA) viser konsekvensene for Norge ved en ulykke på Sellafield:

"Figur 4.3: Figuren viser nedfall av 137Cs etter en tenkt ulykke ved Sellafield (Bq/m2). Kildetermen er 10 % av totalt antatt 137Cs i HAL-tankene."

– Fra Statens Stråleverns rapport: StrålevernRapport • 2009:6 
(Les rapporten i sin helhet nederst på siden)

Våre krav

  • Stopp alt mottak av radioaktivt avfall

    Sellafield-anlegget er ikke i stand til å håndtere nåværende mengde radioaktivt avfall. Neptune Network krever at mottak av radioaktivt avfall umiddelbart stanses.

  • Økt sikkerhet

    Sellafield håndterer store mengder radioaktivt avfall og sikkerheten ved anlegget er svært kritikkverdig. Neptune Network krever økt sikkerhet.

  • Full åpenhet

    Sellafield har en lang historie med ulykker og nestenulykker. De har også en lang historie på å underkommuniserer omfang og konsekvenser. Neptune Network krever full åpenhet.

Neptune Networks arbeid for å stenge Sellafield

Neptune Network har engasjert seg i flere miljøsaker, men vår første kampanje var mot Sellafield. Se tidslinjen fram til i dag.

1995
Neptune Network
Frank-Hugo Storelv mot Sellafield

Det er registert radioaktivitet langs Norskekysten, som følge av at Sellafield slipper radioaktivt avfall ut i Irskesjøen. Havstrømmene fører dette til Norge.

Frank-Hugo Storelv engasjerer seg i saken mot Sellafield.

1. mars 2001
Neptune Network
Neptune Network blir stiftet

Frank-Hugo Storelv stifter Neptune Network og starter en organisert kamp mot utslippene fra Sellafield.

17. april 2001
Stopp utslipp i Irskesjøen!
Neptune Networks første aksjon!

Sellafield slipper radioaktivt materiale i rør direkte ut i Irskesjøen. Utslippsrøret strekker seg 2 km fra land langs havbunnen.
Dykkere fra Neptune Networks har som mål å stenge røret. Politiet avbryter aksjonen og arresterer aksjonistene.

5. oktober 2001
Underskriftkampanje
Neptune Network overleverer underskrifter

En rekke underskrifter fra norsk næreingsliv leverer til engelske myndigheter.

19. november 2002
Stopp utslipp i Irskesjøen!
Klimaaktivisten, politikeren og milliardæren okkuperer det radioaktive uttslippsrøret

Frank-Hugo Storelv (leder i Neptune Network), tidligere stortingsrepresentant Karl-Anton Swensen (Kystpartiet) og milliardær Petter Stordalen klatrer opp og okkuperer gangbroen i 7 timer- der utslippsrøret med radioaktivt avfall til Irskesjøen går. Kravet er full stopp av radioaktivt materiale til sjø. Aksjonistene klatrer opp til uttslipsrøret og okkuperer dette i 45 minutter. Sellafield forplikter seg til å stenge røret og iverksette nye metoder for rensing av avfallet.

2003/2005
Stopp utslipp i Irskesjøen!
Stans av utslipp i Irskesjøen!

Sellafield stanser i 2003 utslipp i Irskesjøen midlertidig. I 2004 blir en ny rensemetode innført som reduserer utslippene med 90%. I 2005 hevder Sellafield at de radioaktive utslippene til sjø er stanset.

2007
Stopp nytt inntak!
Aksjon Studsvik

Neptune Network krever at Sellafield stopper å ta imot radioaktivt avfall. Aksjonister blokkerer båt fra Sellafield da de forsøker å hente 3,8 tonn plutonium fra Studsvik. Neptune Network blokkerer fraktmulighetene i en uke.

Juni 2009
Stopp nytt Inntak!
Stopp av atomtog

Neptune Network forsøkte å stoppe et atomtog på vei inn på anlegget med atomavfall. Aksjonister stengte togsporene.

28 oktober 2009
Steng Sellafeild
Demonstrasjon utenfor det britiske parlamentet

Neptune Network krever stopp av reprossesering, stans av inntak av nytt atomavfall, bedre sikkerhet og mer åpenhet ved Sellafield. Demonstrasjon holdes i London, utenfor parlamentet. Demonstrantene ble arrestert.

2010-2011
Steng Sellafield
Neptune Network følger verdikjeden

Neptune Network følger verdikjeden og tar kontakt med kunder, samarbeidspartnere og eiere av Sellafield, med krav om informasjon og åpenhet.

06. april 2011
Stopp nytt inntak!
Neptune Network stopper atomtog

Britisk politi fjerner Neptune Networks aksjonister fra jernbanelinjen på Sellafield . Aksjonistene plasserer en elbil på jernbanelinjen for å stanse inntaket av atomavfall til det omstritte anlegget.

Les vår artikkel om aksjonen.

2011
Steng Sellafield!
Informasjonskampanje mot Sellafield

Stor plakatkampanje i Oslo sentrum og på flytoget. 

14. mai 2012
Steng Sellafield!
Ballongaksjon

92% av tiden blåser vinden rett mot Norge fra Sellafield. En ulykke vil kunne frakte store mengder radioaktivt materiale til Norge på kort tid.

Se film og les vår artikkel om aksjonen.

2015-2016-2017
Steng Sellafield!
3 tokt langs norskekysten

Neptune Network reiser på tokt med båten Nora fra Halden til Nordkapp i løpet av tre somre, for å sette fokus på risikoen Sellafield utgjør. 

2018
Steng Sellafield!
Fra Bergen til Sellafield i åpen nordlandsbåt

Neptune Network med mannskap krysset Nordsjøen i åpen båt, overfarten tok 48 timer. Toktet gikk videre gjennom kanalene i Storbrittania til Sellafield.

2018
Stopp reprossesering!
Stopp av reprossesering

I 2018 stopper reprossesering av atomavfall ved Sellafield.

Les vår artikkel om saken.

2018-2022
Steng Sellafield!
Steng Sellafield!

Oppfølging av myndigheter. Kontinuerlig krav om å stoppe mottak av atomavfall. Jevnlige reiser til Sellafield.

Bildearkiv

Artikler

Steng Sellafield-toktet

I løpet av toktet vil båten besøke de fleste havner. Ferden fortsetter nordover de neste to somrene, og vil nå Kirkenes sommeren 2017. Toktet skal

Read More »

Greetings from Sellafield

Om det skjer en ulykke, kan konsekvensene tilsvare opp mot 50 ganger Tsjernobyl (ref. Statens Strålevern). Risikoen er meget stor; Sellafield-anlegget er gammelt, slitt og

Read More »

Rapporter

StrålevernRapport 2:2003 - Utslipp av radioaktive stoffer fra Sellafield-anleggene

StrålevernRapport 6:2009 Konsekvenser for Norge ved en mulig ulykke ved Sellafield-anlegget

StrålevernRapport 13:2010 Consequences in Norway after a hypothetical accident at Sellafield

StrålevernRapport 6:2012 Radioaktive stoffer – tilførsler, konsentrasjoner og mulige effekter i Norskehavet