Moss Havn tapte mot Neptune i Tingretten

Neptune tok Moss Havn til Tingretten for å få stanset ulovlig bruk av splittlekter ved dumping av masser i Verlebukta.

Steng Sellafield-tokt 2016

Neptune Networks Steng Sellafield-tokt 2016 startet 1. juni fra Bergen, med retning Tromsø.

Klage på Fylkesmannen i Østfold v/miljøverndirektør K. Butenschøn

Neptune Network sendte 21.3. klage til Miljødirektoratet på Fylkesmannen i Østfold, ved miljøverndirektør Karsten Butenschøn. Bakgrunnen er Fylkesmannens manglende reaksjon på Moss Havn KFs brudd på tillatelse til dumping av masser.

Anmelder Moss Havn v/styret og ledelse til politiet

Neptune Network har levert inn anmeldelse til Moss Politi på Moss Havn KF v/ styreleder Gretha Kant, havnesjef Øyvind Høsteland Sundby og prosjektleder Roger Johansen.

Oslo Byfogd innkaller Kystverket til rettsmøte

Etter at Neptune Network leverte inn en begjæring om midlertidig forføyning fredag, har Oslo Byfogd varslet Kystverket om at det skal berammes rettsmøte umiddelbart over påske.

Krever umiddelbar sprengings-stans

Neptune Network går rettens vei. Innleverte fredag 11. mars en midlertidig forføyning til Oslo Byfogdembete, med krav om umiddelbar stans i Kystverkets sprengninger i Indre Oslofjord.